แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน Pa แนะแนว

ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์… วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑… จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนพฤศจิกายน 2565 Read More… Copyright © 2023 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ.

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ…. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์… และเอกสารรายงาน งานตามที่ได้รับมอบหมายเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพในการแก้ไขปัญหา…….. Previous story ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.

วpaครูผู้ช่วย

วpaครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต… วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑… วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ….

แผนอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2565 สพป.กาญจนบุรี เขต four Read More… นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต four… อบรมออนไลน์ หลักสูตร สร้างสื่อ PowerPoint ด้วย Canva และโต้ตอบได้ด้วย ClassPoint วันที่ 28 พฤษภาคม 2… จัดบรรยากาศห้องเรียนให้ได้มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ เช่น……….. นักเรียนได้รับการแก้ปัญหา…………….หรือพัฒนาทักษะ…….. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำหลักสูตร… ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ตลาดที่ 8 “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์” วันอังคารที่ 26… ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน…

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ… วันที่ thirteen มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต four มอบหมาย นางวันวิสา ศรีคูบัว ศึกษานิเทศก์ขำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ… วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ…

ประกาศรับสมัครนักทรัพยากรบุคคล เลขที่ อ 20 ประกาศย้าย โอน sixteen ก.ค. 2564 แบบขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนว30 แบบขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ว… ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…. ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ถาวายอาจาริยบูชา one hundred fifty ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต…

All rights reserved.

ลิงก์แทำแบบประเมินรับเกียรติบัตร ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ตลาดที่ 8 การสอนให้สนุกจากครู… รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ… ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ….

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์… การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาช่องด่าน… สพป.กาญจนบุรี เขต four จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ มอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. วันที่ 12 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต four มอบหมาย นางสาวสัทธา สืบดา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา… เชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับเกีย… ตัวอย่างแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ของครูกับผู้บริหารสถานศึกษา โดย ก.ค.ศ. ตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) (การย้ายกรณีปกติ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต…

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง… ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม… 15,438 นร.ในสังกัด 62 บุคลากรใน สพป.กจ.4 ninety one รร.ในสังกัด 1,244 ครูและบุคลากรในสังกัด 73 ผอ.รร. ผู้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ DEEP ส่วนภูมิภาค ร่วมกับ Co-Leader DEEP ของ สพฐ. เว็ปไซต์เผยแพร่เอกสารเพื่อการศึกษา…

วpaครูผู้ช่วย

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน… 2565 นายไมตรี บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ พร้อมด้วยนายภิรักษ์สิทธิ์ ศศิวิริยะกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ… ชุดกิจกรรม พัฒนาทักษการจ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ดาวโหลดได้ที่นี่ Read More… นายไมตรี บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ ประกอบพิธีราชสดุดี ถวายพวงมาลัยพระกร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ…

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายนายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนางสาวนุชนารถ ศรีจันทร์อินทร์… วันที่ 13 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นางวันวิสา… เชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 Active Learning วันที่ 5 พฤษภาค… การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วอศ.สร. Copyright © สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2023 All rights reserved.

ชื่อผู้ทำโครงงาน … ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา … ระยะเวลาดำเนินงาน …

ระดับประเทศ… ลงทะเบียนอบรม IPST SMT Teacher ประถมต้น ประถมปลาย การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 โดย สสวท. ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โรงเร… 17 เมษายน 2022 ดาวน์โหลดเลย !! ตัวอย่างไฟล์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ eleven มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4… ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต… การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา… วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา thirteen.00 น.

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย… คณะทำงานกลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ HCEMC สพฐ. ผลการแสดงถึงการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ …